ใครที่คิดว่าเครื่องเป่ามือในห้องน้ำสะอาด ต้องลองกลับมาคิดใหม่นะ

      ปิดความเห็น บน ใครที่คิดว่าเครื่องเป่ามือในห้องน้ำสะอาด ต้องลองกลับมาคิดใหม่นะ
72430
หลายๆ คนที่ชอบเป่ามือกับเครื่องเป่ามือในห้องน้ำสาธารณะตามสถานที่ต่างๆ แต่รู้ไหมว่าการใช้เครื่องเป่ามือในห้องน้ำสาธารณะเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้

       มีงานวิจัยระบุว่า ลมที่ออกมาจากเครื่องเป่ามือที่อยู่ตามห้องน้ำสาธารณะมีเชื้อโรคถึง 95% ซึ่งอาจทำให้คุณเป็นหวัดและอาหารเป็นพิษ เพราะท่อส่งอากาศที่ถูกเป่าออกมานั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่กำลังแพร่ขยายพันธุ์อยู่ ซึ่งผลที่ได้คือมือของคุณจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากกว่าตอนก่อนล้างมือเสียอีก
       โดยการใช้เครื่องเป่ามือจะเพิ่มจำนวนแบคทีเรียบริเวณนิ้วมือโดยเฉลี่ย 42% และบริเวณฝ่ามือถึง 15% แต่ในทางกลับกันถ้าเช็ดด้วยกระดาษเช็ดมือจะสามารถลดจำนวนแบคทีเรียบริเวณนิ้วมือได้ถึง 76% และบนมือได้ถึง 77%
       เป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้เครื่องเป่ามือในห้องน้ำสาธารณะดีกว่านะคะ เน้นมาใช้กระดาษเช็ดมือกันดีกว่าคะเร็วด้วยแอดมินว่า